Auto servis Cadja  Bogatić  nudi usluge mašinske obrade visokog kvaliteta sa iskustvom od 40 godina, kao servis postojimo 45 godina. Garantujemo ostvarivanje optimalog kvaliteta obavljenih usluga pod najpovoljnijim uslovima.

Program rada: PUTNIČKI, TERETNI, POLJOPRIVREDNI.

POŠALJITE VAŠU NEISPRAVNU TURBINU >>>

Remontom Turbo-kompresora (putnicki, teretni, gradjevinski program)