Loakcija: Turbo servis Čađa koji se nalazi na adresi Mike Vitomirovića 138 Bogatić