Auto servis Turbobogatić primenjuje savremenu i orginalnu tehnologiju prilikom kompjuterske dijagnostike kvarova, kog nas možete uraditi kompletnu dijagnostiku na modernim i orginalnim licenciranim uredjajima sa orginalnim sofstverom.

  • Detekcija grešaka
  • Poništavanje grešaka
  • Auto elektrika
  • Sve oko ubrizgavanja
  • Optimizacija rada motora